Åpen formiddagsring

Ringene er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede. Ringene er gratis for medlemmer av laget/Ikke medlemmer betaler kr 50,-. Alle ringene er på Tingvold.

Åpen formiddagsring –hver onsdag kl.10.00-14.00
Åpent for alle som vil strikke, hekle, brodere, sy etc.
Dato: starter 10/1.
Kontaktperson: Berit Aabakken, mobil: 468 27 480, e-post: berit.aabakken@getmail.no