Årsmøte 2020

Årsmøtet 10. februar 2020 behandlet årsmelding og regnskap for 2019.

Protokoll og øvrige årsmøtepapirer kan du lese her: 

Årsmelding, regnskap, budsjett og årsplan

Valg