Billedvevringen

Ringene er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede. Ringene er gratis for medlemmer av laget/Ikke medlemmer betaler kr 50,-. Alle ringene er på Tingvold.

Billedvevring – torsdager, kl.11.00-15.00
Åpent for alle som liker å veve billedvev, grindvev og brikkevev etc.
Dato: 18/1, 1/2, 15/2, 1/3, 15/3, 5/4, 19/4, 3/5, 24/5
Kontaktperson: Astrid Opheim, mobil: 980 33 342, e-post: astrid.opheim@hotmail.no