Garnmagi med plantefarging Garnmagi med plantefarging

Vi får besøk av  Hege Dagestad. Hun har skrevet boka "Garnmagi med plantefarger" sammen med Kari Hestenes. 

Tingvold  mandag 11. mars kl. 19.00 
Kaffe og kaker for kr 30, 
Dette er selvfølgelig åpent for alle.