Koronavirus - informasjon Koronavirus - informasjon

  14.03.2020 Kl.12:05

Smittespredningen øker hver dag i Norge og vi vil være med på dugnaden for å redusere dette.

Styret i Skedsmo Husflidslag avlyser derfor alle aktiviteter som foregår i regi av laget i våre lokaler.

Dette gjelder bla. kurs og læringsverksteder, temamøter og Ung Husflid. Avlysningen varer i første omgang til ny informasjon foreligger 26. mars.

Vi vil komme tilbake med ny oppdatering når nye råd foreligger.

Styret i Skedsmo Husflidslag

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/#hvordan-forebygge-smitte