Læringsverksted FIKSELAUG

Læringsverkstedet er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede. Ringene er gratis for medlemmer av laget. Ikke medlemmer betaler kr 50,- per gang.

Læringsverksted FIKSELAUG
Temamøte og en onsdag i måneden kl 19-21 på Tingvold 
Dato: 10/1, 9/2, 9/3, 6/4 (8t) 
Kontaktperson: Britt V. Holen, mobil 482 08 438, brilund@online.no og Anne Aabel Fjeld, mobil 416 18 737, aabel.fjeld@outlook.com