Læringsverksted - SPINNE OG SPRANG

Læringsverkstedet er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede. Ringene er gratis for medlemmer av laget/Ikke medlemmer betaler kr 50,-. Alle ringene er på Tingvold.

En torsdag i måneden kl. 18.00-21.00
Dato: 20/9, 25/10, 22/11
Denne ringen er på Søndre Holm (hos Go’ og varm)

Kontaktperson: Britha O. Molvig, mobil 926 21 297,e-post britha@googvarm.no