Læringsverksted - TRAKTORSLANGER

Læringsverkstedet er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede. Ringene er gratis for medlemmer av laget/Ikke medlemmer betaler kr 50,-. Alle ringene er på Tingvold.

Gummiring – en torsdag i måneden kl. 18.00-21.00
Dato: 23/8, 13/9, 25/10, 15/11

Kontaktperson: Britt V. Holen, mobil: 482 08 438, e-post: brilund@online.no