Læringsverksted - TRE

Læringsverkstedet er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede. Ringene er gratis for medlemmer av laget/Ikke medlemmer betaler kr 50,- per gang. 


Lærinsverksted – hver mandagskveld kl.18.00-21.00
Tilbud til deg som vil spikke, skjære ølhøner, lage kniver, drive med treskjæring,
karveskurd m.m. i et spennende trefelleskap.

Starter: 7. september

Kontaktperson: John Madssveen, 907 61 827, johnmads@online.no
Kontaktperson: Torstein Bøhnsdalen, 900 11 177, to.boh@online.no