Lapperingen

Ringene er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede. Ringene er gratis for medlemmer av laget/Ikke medlemmer betaler kr 50,-. Alle ringene er på Tingvold.


Lappering/lappehelg – kvelder kl.18.00-21.00, helg kl.10.00-18.00.
Dato: 19/1, 20/1, 21/1, 22/1, 19/2, 23/2, 24/2, 25/2, 19/3, 15/4, 16/4, 4/5, 5/5, 6/5, 14/5, 1/6, 2/6,3/6, 18/6

Kontaktperson: Ingrid Kolden Dalen, 997 46 914, E-post: ingrid@familiendalen.com