Påmelding til digitalt årsmøte 8. februar 2021

Fornavn
Etternavn
Mobil/tlf.
E-post
Bekreft at du er medlem i husflidslaget
Bekreft deltakelse på årsmøtet
Ønsker du en test på oppkobling på forhånd