Skedsmogenser

Bestillingsside for mønster til Skedsmogenseren og Skedsmovottene - 2015 og Skedsmogenseren fra 1991.

Bestillingsskjema finner du under presentasjonen.
Du kan også kjøpe mønsterne på huset vårt, Tingvold, Gjoleidveien 9, 2019 Skedsmokorset hver mandag, kl. 18.00-21.00
Porto og ekspedisjonsgebyr gjelder per mønster.


Mønster til Skedsmo-genserne og vottene samlet - kr 75,- + porto og ekspedisjonsgebyr - kr 29,-
Mønster til kun votter - kr 25,- + porto og ekspedisjonsgebyr - kr 20,-Mønster til Skedsmogenseren - 1991- kr 10,- + porto og ekspedisjonsgebyr - kr 19,-