Skinnfellringen

Ringene er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede. Ringene er gratis for medlemmer av laget/Ikke medlemmer betaler kr 50,-. Alle ringene er på Tingvold.


1. mandag i måneden kl.18.00-22.00. 
Datoer våren 2018: 8/1, 5/2, 5/3, (3/4 hos Go’ og varm), 7/5, 4/6
Kontaktperson: Britha O. Molvig, tlf. 926 21 297. E-post: britha@googvarm.no