Spinne- og sprangringen

Ringene er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede. Ringene er gratis for medlemmer av laget/Ikke medlemmer betaler kr 50,-. Alle ringene er på Tingvold.

Spinne og sprangring – en torsdag i måneden kl. 18.00-21.00
Denne ringen er på Søndre Holm (hos Go’ og varm)
Dato: 25. januar.
Kontaktperson: Britha O. Molvig, mobil 926 21 297,e-post britha@googvarm.no