Toveringen

Ringene er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede. Ringene er gratis for medlemmer av laget/Ikke medlemmer betaler kr 50,-. Alle ringene er på Tingvold.

Tovering - kveld kl.18.00-21.00, helg kl.10.00-16.00
Dato: 13/1, 14/1, 24/1, 4/2, 21/2, 3/3, 4/3, 22/3, 8/4, 25/4, 3/5, 26/5, 27/5, 7/6, 23/6, 24/6
Kontaktperson: Randi Fjellestad, mobil 466 29 786, e-post: randi.fjellestad@norasonde.no