Vevringen

Ringene er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede. Ringene er gratis for medlemmer av laget/Ikke medlemmer betaler kr 50,-. Alle ringene er på Tingvold.


Vevring – hver mandagskveld kl.18.00-21.00.
Planleggingsmøter kl.18.30  - 22/1, 19/2, 19/3, 16/4, 14/5

Kontaktperson: Anne Gunhild Wøllo
E-post: anne.gunhild.wollo@gmail.com
Mobil: 415 52 542