Vevringen

Ringene er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede. Ringene er gratis for medlemmer av laget/Ikke medlemmer betaler kr 50,-. Alle ringene er på Tingvold.


Vevring – hver mandagskveld kl.18.00-21.00.
Planleggingsmøter kl.18.30  - 22/1, 19/2, 19/3, 16/4, 14/5
Kontaktperson: Kommer

Vevprosjekter
Vevgruppa i Skedsmo husflidslag ønsker å synliggjøre arbeider som er utført på lagets vever. Du vil kunne finne pdf-filer ved å klikke på lenkene som etterhvert vil komme under her.

Vi håper dette kan være til glede og nytte for alle som er interessert i vev.