Ekstra temamøte om lin 6. mars Ekstra temamøte om lin 6. mars

  05.03.2023 Kl.09:34
Norges Linforening er en landsomfattende forening som ble stiftet i 1990. Medlemmene er forskjellige: flere er med i husflidslag, noen har lindyrking som hobby, andre vever og vil ha kunnskap om fiberen, noen holder på med forsøksvirksomhet, andre dyrker oljelin for produksjon av linolje og dekorasjoner. Men en ting har vi felles: Vi er interesserte av fiberplanter og ønsker å spre interessen om lindyrking.

Botaniker Kristina Bjureke, Naturhistorisk museum i Oslo, har vært med i linforeningen i ti år, og sitter i styret for foreningen. Hun dyrker lin i Botanisk hage og organiserer Fiberplantedag i Urtehagen der hvert år i september. Hun vil fylle bilen med det utstyr man trenger for å berede lin og fortelle om lindyrking og flere andre viktige fiberplanter. 
Alle vil få mulighet å bråke, skake og hekle lin.

Vi starter klokka 19:00
Kaffe/te og kaker kan kjøpes.
Vi har Vipps