Læringsverksted FIKSELAUG

Læringsverksteder er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede.
Ringene er gratis for medlemmer og støttemedlemmer i laget.
Andre betaler kr 50,- pr. gang.

En onsdag i måneden kl. 19-21 på Tingvold
Dato: 14/9, 5/10, 2/11, 7/12 (8t)

Kontaktperson: Britt V Holen, 482 08 438, brilund@online.no
Anne Aabel Fjeld, 416 18 737, aabel.fjeld@outlook.com