Læringsverksted SKJÆRE TRYKKBLOKKER

Læringsverksteder er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede.
Ringene er gratis for medlemmer og støttemedlemmer i laget.
Andre betaler kr 50,- pr. gang.

 

Dato: 18/1, 22/2, 14/3, 18/4 (12t)

Kontaktperson: Kathrine Haug, 992 46 245, ankawh@online.no