Læringsverksted SØM AV KLÆR

Læringsverksteder er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede.
Ringene er gratis for medlemmer og støttemedlemmer i iaget.
Andre betaler kr 50,- pr. gang.

En torsdag i måneden kl. 17-21 på Tingvold

Dato: 17/8, 14/9, 12/10, 9/11, 7/12 (20t)

Kontaktperson: Hilse Degerdal, 977 79 128, hilde@degerdal.no