Årsmøtepapirer og protokoller

Årsmøte 2022
Årsmelding 2021
Protokoll fra årsmøtet


Årsmøte 2021
Årsmøtet behandlet årsmelding og regnskap for 2020 og budsjett og årsplan for 2021.
Årsmelding 2020
Regnskap 2020 - revisjonsrapport og budsjett 2021
Protokoll fra årsmøte - valgliste
Årsplan 2021