Læringsverksted - VEV

Læringsverkstedet er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede. Ringene er gratis for medlemmer av laget/Ikke medlemmer betaler kr 50,-. Alle ringene er på Tingvold.


Læringsverksted Vev – hver mandagskveld kl.18.00-21.00.
Planleggingsmøter kl.18.30: 20/8, 17/9, 15/10, 19/11, 17/12.

Kontaktperson: Anne Gunhild Wøllo
E-post: anne.gunhild.wollo@gmail.com
Mobil: 415 52 542