Læringsverksted - VEV

Læringsverkstedet er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede. Ringene er gratis for medlemmer av laget/Ikke medlemmer betaler kr 50,- per gang. Alle ringene er på Tingvold.


Læringsverksted Vev – hver mandagskveld kl.18.00-21.00. 
Planleggingsmøter 2019, kl.18.3016/12 
Planleggingsmøter fra 2020 i salen kl.18.30: 6/1, 3/2, 2/3, 30/3, 4/5, 15/6 (60t)


Kontaktperson: Anne Gunhild Wøllo
E-post: anne.gunhild.wollo@gmail.com
Mobil: 415 52 542