Læringsverksted - VEV

Læringsverkstedet er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede. Ringene er gratis for medlemmer av laget/Ikke medlemmer betaler kr 50,- per gang. 


Læringsverksted VEV - hver mandagskveld kl. 18-21 på vevstua

Planleggingsmøter i salen kl.18.30: 7/9, 5/10, 2/11, 7/12 (12t +33t)

Workshop: 10/10, 11/10, 7/11, 8/11 kl. 10-16 (24t)


Kontaktperson: Anne Gunhild Wøllo, 415 52 542, anne.gunhild.wollo@gmail.com