Styret med kontaktopplysninger


Postadresse: Skedsmo Husflidslag, Gjoleidveien 9, 2019 Skedsmokorset 
E-post: post.skedsmohusflidslag@gmail.com 
Telefon: 926 21 297 / 63 87 75 23 (lagets driftssekretær Britha Molvig) 
Hjemmeside: www.skedsmo-husflidslag.no Søk oss gjerne opp på Facebook også!  

Kontonr.: 1286 31 06840 
Organisasjonsnummer: 975 495 809

Funksjon Navn Kontakt
Leder Anne Aabel Fjeld aabel.fjeld@outlook.com
416 18 737 / 63 81 82 46
Nestleder Kristin Mobakk kristin1972@gmail.com
410 34 333
Sekretær Gunilla Strømbom ber-gu@online.no
900 47 469
Kasserer Lillian Asak lillian_asak@msn.com
920 20 219 / 63 87 77 97
Studieleder Britt Valdemarsdatter Holen brilund@online.no
482 08 438
Styremedlem - webansvarlig Anne Marie Madssveen madssvee@online.no
900 56 725
Styremedlem - arrangementskomiteen

Styremedlem - utstillingskomiteen

Styremedlem - ung husflid Britha O. Molvig britha@googvarm.no
926 21 297 / 63 87 75 23