Læringsverksted - BILLEDVEV - formiddag

Læringsverkstedet er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede.
Ringene er gratis for medlemmer av laget. Ikke medlemmer betaler kr 50,- per gang.


Læringsverksted BILLEDVEV- torsdager kl. 11-15

Åpent for alle som liker å veve billedvev eller andre småvever.

Dato: 19/8, 2/9, 16/9, 30/9, 14/10, 28/10, 11/11, 25/11, 9/12 (36t)

Kontaktperson: Astrid Opheim, 980 33 342, astrid.opheim@hotmail.no