Læringsverksted - BILLEDVEV - formiddag

Læringsverkstedet er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede.
Ringene er gratis for medlemmer av laget. Ikke medlemmer betaler kr 50,- per gang.


Læringsverksted BILLEDVEV- torsdager kl. 11-15

Åpent for alle som liker å veve billedvev eller andre småvever.

Dato: 13/1, 27/1, 10/2, 24/2, 10/3, 24/3, 7/4, 21/4, 5,5, 19/5, 2/6 (44t)

Kontaktperson: Astrid Opheim, 980 33 342, astrid.opheim@hotmail.no