Læringsverksted - LAPPETEKNIKK

Læringsverksteder er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede.
Ringene er gratis for medlemmer og støttemedlemmer i laget.
Andre betaler kr 50,- pr. gang.

Kvelder kl. 18-21, helg kl. 10-18 på Tingvold

Dato 2023: 6/1, 7/1, 8/1, 16/1, 20/1, 21/1, 22/1, 20/2, 10/3, 11/3, 12/3, 20/3, 14/4, 15/4, 16/4, 17/4, 12/5, 13/5, 14/5, 15/5, 2/6, 3/6, 4/6, 12/6 (162t)

Kontaktperson: Ingrid Kolden Dalen, 997 46 914, ingrid@familiendalen.com