Læringsverksted - LAPPETEKNIKK

Læringsverksteder er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede.
Ringene er gratis for medlemmer og støttemedlemmer i laget.
Andre betaler kr 50,- pr. gang.

Kvelder kl. 18-21, helg kl. 10-18 på Tingvold

Dato: 18/8, 19/8, 20/8, 21/8, 15/9, 16/9, 17/9, 18/9, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 10/11, 11/11, 12/11, 20/11, 15/12, 16/12, 17/12, 18/12 (110t)

Kontaktperson: Ingrid Kolden Dalen, 997 46 914, ingrid@familiendalen.com