Læringsverksted - LAPPETEKNIKK

Læringsverksted er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede. Ringene er gratis for medlemmer av laget/Ikke medlemmer betaler kr 50,- per gang.


Læringsverksted LAPPETEKNIKK - kvelder kl. 18-21, helg kl. 10-18

Dato: 17/8, 21/8, 22/8, 23/8, 18/9, 19/9, 20/9, 21/9, 18/10, 19/10, 6/11, 7/11, 8/11, 16/11, 11/12, 12/12, 13/12 (96t)


Kontaktperson: Ingrid Kolden Dalen, 997 46 914, E-post: ingrid@familiendalen.com