Læringsverksted - LAPPETEKNIKK

Læringsverksted er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede. Ringene er gratis for medlemmer av laget/Ikke medlemmer betaler kr 50,-. Alle ringene er på Tingvold.

Kvelder kl. 18-21, helg kl. 10-18
Dato: 10/8, 11/8, 12/8, 20/8, 31/8, 1/9, 2/9, 17/9, 22/10, 16/11, 17/11, 18/11, 19/11, 14/12, 15/12,16/12, 17/12 (91t)

Kontaktperson: Ingrid Kolden Dalen, 997 46 914, E-post: ingrid@familiendalen.com