Læringsverksted - LAPPETEKNIKK

Læringsverksted er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede. Ringene er gratis for medlemmer av laget/Ikke medlemmer betaler kr 50,- per gang. Alle ringene er på Tingvold.


Kvelder kl. 18-21, helg kl. 10-18
Dato våren 2020: 10/1, 11/1, 12/1, 20/1, 24/1, 25/1, 26/1, 14/2, 15/2, 16/2, 17/2, 16/3, 17/4, 18/4, 22/4, 23/4, 6/5, 7/5, 18/5, 12/6, 13/6, 14/6, 15/6 (114t)


Kontaktperson: Ingrid Kolden Dalen, 997 46 914, E-post: ingrid@familiendalen.com