Læringsverksted - SKINNFELL

Læringsverkstedet er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede. 

Ringene er gratis for medlemmer av laget/Ikke medlemmer betaler kr 50,-. Alle ringene er på Tingvold.

1. mandag i måneden kl. 18-22
Dato: 3/9, 1/10, 5/11, 3/12 (16t)
Kontaktperson: Britha O. Molvig, 926 21 297, britha@googvarm.no