Læringsverksted - TOVING

Læringsverksted er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede. Ringene er gratis for medlemmer av laget/Ikke medlemmer betaler kr 50,-. Alle ringene er på Tingvold.

Kveld kl. 18-21, helg kl. 10-16
Dato: 4/8, 5/8, 18/8, 19/8, 5/9, 19/9, 22/9, 23/9, 3/10, 14/10, 11/11, 22/11, 23/11, 9/12.

Kontaktperson: Randi Fjellestad, mobil 466 29 786, e-post: randi.fjellestad@norasonde.no