Læringsverksted - TOVING

Læringsverksted er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede. Ringene er gratis for medlemmer av laget/Ikke medlemmer betaler kr 50,- per gang. 


Læringsverksted TOVING - kvelder kl. 18-21, helg kl. 10-16

Dato: 1/8, 2/8, 15/8, 16/8, 3/9, 12/9, 13/9, 1/10, 14/10, 28/10, 5/11, 14/11, 19/11, 25/11 (69t)Kontaktperson: Randi Fjellestad, mobil 466 29 786, e-post: randi.fjellestad@norasonde.no