Læringsverksted - TOVING

Læringsverksted er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede. Ringene er gratis for medlemmer av laget/Ikke medlemmer betaler kr 50,- per gang. Alle ringene er på Tingvold.


Kveld kl. 18-21, helg kl. 10-16
Dato våren 2020: 4/1, 5/1, 23/1, 1/2, 2/2, 20/2, 22/3, 2/4, 25/4, 26/4, 14/5, 23/5, 24/5, 6/6, 7/6, 18/6, 20/6, 21/6 (93t)


Kontaktperson: Randi Fjellestad, mobil 466 29 786, e-post: randi.fjellestad@norasonde.no