Læringsverksted - TRE -

Læringsverkstedet er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede. Ringene er gratis for medlemmer av laget. Ikke medlemmer betaler kr 50,- per gang. 

Læringsverksted TRE- hver mandagskveld kl. 18-21 på trerommet

Tilbud til deg som vil spikke, skjære ølhøner, lage kniver, drive med treskjæring, karveskurd m.m. i et spennende trefelleskap.

Dato: Starter 10/1

Kontaktpersoner: John Madssveen, 907 61 827, johnmads@online.no

Torstein Bøhnsdalen, 900 11 177, to.boh@online.no