Læringsverksted - SPINNING

Læringsverkstedet er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon.
Gratis for medlemmer av laget/Ikke medlemmer betaler kr 50,- per gang. 

Læringsverksted SPINNING - en torsdag i måneden kl. 18-21

Vi møtes på Søndre Holm hos Go’ og varm

Dato: 27/8, 24/9, 29/10, 26/11 (12t)


Kontaktperson: Britha O. Molvig, mobil 926 21 297,e-post britha@googvarm.no