All aktivitet stenges ned inntil videre i våre lokaler All aktivitet stenges ned inntil videre i våre lokaler

  10.11.2020 Kl.16:56

På grunn av Lillestrøm kommunes skjerpede tiltak for å bekjempe koronasmitte er alle kurs, læringsverksteder, ringer og andre organiserte aktiviteter avlyst inntil videre i våre lokaler. (Tingvold og Vestvollen)

Lillestrøm kommunes koronaforskrift:

«§ 1. Stenging av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs.
Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs skal holde stengt.» 

Vi vil komme tilbake med informasjon om muligheter for å fullføre kurs så snart det foreligger informasjon fra Lillestrøm kommune.

Vi tar eventuelt sikte på å ta igjen kurs som ikke kan bli fullført i løpet av høsten i 2021.