Koronasituasjonen Koronasituasjonen

  22.04.2020 Kl.12:05

Helsedirektoratet har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19

Det betyr at styret i Skedsmo Husflidslag opprettholder bestemmelsen om at planlagte aktiviteter som foregår i regi av laget i våre lokaler fortsatt er avlyst. 
Dette gjelder bla. kurs og læringsverksteder, temamøter, strikkekafeer og Ung Husflid. Avlysningen varer inntil myndighetene kommer med nye opplysninger som tilsier at aktivitetene kan starte opp igjen. 

Unntak er gjort for enkeltpersoner som ønsker å veve eller gjøre andre aktiviteter såfremt reglen om avstand mellom mennesker som er satt av Helsedirektoratet overholdes. 


Vi vil komme tilbake med ny oppdatering når nye råd foreligger.


Styret i Skedsmo Husflidslag


Hvordan forbygge smitte