Læringsverksted - ROZEVILTERIJE

Læringsverksteder er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede.
Ringene er gratis for medlemmer og støttemedlemmer i  laget.
Andre betaler kr 50,- pr. gang.

En torsdag i måneden kl. 18-21 på Søndre Holm hos Go’ og varm
Dato:19/1, 16/2, 16/3, 20/4 (16t)

Kontaktperson: Britha O. Molvig, 926 21 297, britha@googvarm.no