Læringsverksted - ROZEVILTERIJE

Læringsverkstedet er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede. 
Ringene er gratis for medlemmer av laget. Ikke medlemmer betaler kr 50,- per gang.


Læringsverksted Rozevilterije 

- en torsdag i måneden kl. 18-21 på Søndre Holm hos Go’ og varm

Dato: 13/1, 10/2, 10/3, 21/4, 12/5, 9/6 (18t)

Kontaktperson:Britha O. Molvig, 926 21 297, britha@googvarm.no