Oppdatert lokal forskrift gjeldende fra 16. mars Oppdatert lokal forskrift gjeldende fra 16. marsRegjeringen har vedtatt strenge restriksjoner i Viken fylke som også omfatter Lillestrøm kommune. 

Disse tiltakene gjelder fra tirsdag 16. mars 2021. 

For Lillestrøm kommune medfører dette noen justeringene i den lokale forskriften: 

Steder som må stenge:
  • Svømmehaller – uten unntak
  • Biblioteker
  • Tros- og livssynshus – kun unntak for begravelser/bisettelser, vielser og ved samtaler mellom representant for tros- og livssynsamfunn og enkeltpersoner.
  • Idrettshaller og alle steder det foregår kultur-, underholdnings- og fritidsaktiviteter – uten unntak
  • Treningssentre – uten unntak 

Arrangementsforbud
  • Alle arrangementer både ute og inne er forbudt

Unntakene er:
  • Begravelser og bisettelser med maks 30 personer til stede
  • Vielser med brudepar, vigsler og 2 vitner
  • Produksjon av digitale arrangementer med maks 5 i tillegg til helt nødvendig produksjonspersonell 

Det betyr at alle aktiviteter i regi av Skedsmo Husflidslag stilles i bero inntil videre.