Temamøte med Kari Rudi fra Atelier Kari på Finnskogen 9. september Temamøte med Kari Rudi fra Atelier Kari på Finnskogen 9. september

  23.08.2019 Kl.09:17
Temamøte på Tingvold. Inspirasjonsforedrag med demonstrasjon kl. 19:00
"Naturen hogger tak i hjerterøttene og lar dem danse”, med Kari Rudi fra Atelier Kari på Finnskogen. 

Vi får i ord og bilder ta del i Karis erfaringermed å skape magi med naturmaterialer til dekorasjoner. Kari vil også ”trylle” med naturmaterialer og fortelle om planters kulturhistorie.

Hjemmeside: www.atelierkari.blogspot.com