Årsmøtepapirer og protokoller

Årsmøte 08.02.21
Årsmøtet behandlet årsmelding og regnskap for 2020 og budsjett og årsplan for 2021.
Årsmelding 2020
Regnskap 2020 - revisjonsrapport og budsjett 2021
Protokoll fra årsmøte - valgliste
Utvidet valgliste
Årsplan 2021


Årsmøte 10.02.20 
Årsmøtet behandlet årsmelding og regnskap for 2019 og budsjett og årsplan for 2020.
Alle årsmøtedokumenter inkl. valglisten finner du her


Årsmøte 11.02.19 
Årsmøte behandlet årsmelding og regnskap for 2018

Alle årsmøte-dokumentene kan du lese herÅrsmøte 12.02.18 - behandlet:
Årsmelding og regnskap 2017
Protokoll fra årsmøtet
Valg 2018 med kontaktopplysninger