RødlisteprosjektetPlantefarging

Skedsmo Husflidslag har valgt plantefarging som sitt rødlisteprosjekt


 

Plantefarging er ikke noen unik håndsverksteknikk for gamle Skedsmo kommune, men det har gjennom mange år vært en stor interesse for det i Skedsmo Husflidslag så det var naturlig å velge det som vårt prosjekt. 

Laget har hatt mange kurs i plante- og soppfarging gjennom årene og også hatt det med på sommerskolen for barn.