Læringsverksted - LAPPETEKNIKK

Læringsverkstedet er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede. 

Ringene er gratis for medlemmer av laget/Ikke medlemmer betaler kr 50,- per gang. 


Utsatt inntil videre!


Læringsverksted LAPPETEKNIKK- kvelder kl. 18-21, helg kl. 10-18

Dato: 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 5/2, 6/2, 7/2, 15/2, 15/3, 19/4, 30/4, 1/5, 2/5, 28/5, 29/5, 30/5, 11/6, 12/6, 13/6, 21/6 (110t)

Kontaktperson: Ingrid Kolden Dalen, 997 46914,ingrid@familiendalen.com