Læringsverksted - SPINNING

Læringsverkstedet er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon. 
Gratis for medlemmer av laget. Ikke medlemmer betaler kr 50,- per gang.

Læringsverksted SPINNING- en torsdag i måneden kl. 18-21

Vi møtes på Søndre Holm hos Go’ og varm

Dato: 28/1, 25/2, 25/3, 29/4, 27/5, 22/6 (18t)

Kontaktperson: Britha O. Molvig, 926 21297,britha@googvarm.no