Læringsverksted - SPINNING

Læringsverksteder er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede.
Ringene er gratis for medlemmer av laget.
Andre betaler kr 50,- pr. gang.

En torsdag i måneden kl. 18-21 på Søndre Holm hos Go’ og varm
Dato: 25/8, 29/9, 27/10, 24/11 (16t)

Kontaktperson: Britha O. Molvig, 926 21 297, britha@googvarm.no