Læringsverksted - SPINNING

Læringsverksteder er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede.
Ringene er gratis for medlemmer og støttemedlemmer i  laget.
Andre betaler kr 50,- pr. gang.

En torsdag i måneden kl. 18-22 på Søndre Holm hos Go’ og varm
    
Dato 2024: 29/8, 26/9, 31/10, 28/11,12/12 (20t)

Kontaktperson: Britha O. Molvig, 926 21 297, britha@googvarm.no