Læringsverksted - TRE -

Læringsverkstedet er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede.
Ringene er gratis for medlemmer og støttemedlemmer i laget.
Andre betaler kr 50,- pr. gang.

Tilbud til deg som vil spikke, skjære ølhøner, lage kniver, drive med treskjæring, karveskurd m.m. i et spennende tre-felleskap.

Hver mandagskveld kl. 18-21 på trerommet
Starter 16/9 (39t) 

Kontaktpersoner: John Madssveen, 907 61 827, johnmads@online.no

Torstein Bøhnsdalen, 900 11 177, to.boh@online.no