Læringsverksted - SKINNFELL

Læringsverkstedet er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede.
Ringene er gratis for medlemmer av laget.
IAndre betaler kr 50,- per gang.

1. tirsdag i måneden kl. 18-22 på Søndre Holm hos Go’ og varm
Dato: 6/9, 4/10, 1/11, 6/12 (16t)

Kontaktperson: Britha O. Molvig, 926 21 297, britha@googvarm.no