Læringsverksted - SKINNFELL

Læringsverkstedet er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede.
Ringene er gratis for medlemmer og støttemedlemmer i laget.
Andre betaler kr 50,- per gang.

En tirsdag i måneden kl. 18-22 på Søndre Holm hos Go’ og varm


Dato: 2/1, 6/2, 5/3, 2/4, 7/5, 4/6 (24t)

Kontaktperson: Britha O. Molvig, 926 21 297, britha@googvarm.no