Læringsverksted - SKINNFELL

Læringsverkstedet er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede. 

Ringene er gratis for medlemmer av laget/Ikke medlemmer betaler kr 50,- per gang. 


Utsatt inntil videre!

Læringsverksted SKINNFELL- 1. tirsdag i måneden kl. 18-22

Vi møtes på Søndre Holm hos Go’ og varm

Dato: 5/1, 2/2, 2/3, 6/4, 4/5, 1/6 (24t) Utsatt inntil videre pga. korona.

Kontaktperson: Britha O. Molvig, 926 21297,britha@googvarm.no