GDPR - personvernerklæring

Personvern
Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer og ikke medlemmer i forbindelse med kurs og andre aktiviteter. Behandlingsansvarlig i vår organisasjonen er driftssekretær Britha Molvig. 
Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til post.skedsmohusflidslag@gmail.com

Medlemskap
Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-postadresse via Norges Husflidslag. Disse opplysningene trenger vi til å dokumentere antall medlemmer for å motta offentlig tilskudd til drift av organisasjonen. I tillegg trenger vi kontaktinformasjon på medlemmer for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet. Når man melder seg inn i organisasjonen samtykker man til dette. 
Ved avsluttet medlemskap slettes dine personopplysninger.

E-post
Du bør ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.

Nettsiden
Via vår nettside er det mulig å melde seg på kurs og arrangementer av ulike slag. I tilknytning til dette samler vi informasjon som navn, kontaktopplysninger og fødselsdata i tillegg til allergier og behov for tilretteleggelse. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet og dokumentasjon for tilskudd. Personopplysningene vil slettes etter endt kurs/arrangement.