Læringsverksted - VEV

Læringsverkstedet er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede. 

Ringene er gratis for medlemmer og støttemedlemmer laget. Ikke medlemmer betaler kr 50,- per gang. 


Hver mandagskveld kl. 18-21 på vevstua (66t)


Planleggingsmøter i salen: 

4/9, 2/10, 23/10, 6/11, 4/12 kl. 18.30


Workshop: 21/10, 11/11 kl. 10-16 


Kontaktperson: Anne Gunhild Wøllo, 415 52 542, anne.gunhild.wollo@gmail.com


Retningslinjer for vevgruppa  

Mønsterveving - dobbeltvev v/Britt Fossumstuen

Innlogging til intranett for vevgruppas medlemmer