Læringsverksted - VEV

Læringsverkstedet er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede. 

Ringene er gratis for medlemmer og støttemedlemmer laget. Ikke medlemmer betaler kr 50,- per gang. 


Hver mandagskveld kl. 18-21 på vevstua (66t)


Planleggingsmøter i salen: 8/1, 5/2, 4/3, 8/4, 6/5, 3/6 kl. 18.30

Workshop: 17/2, 9/3 kl. 10-16 (12t)


Kontaktperson: Anne Gunhild Wøllo, 415 52 542, anne.gunhild.wollo@gmail.com


Retningslinjer for vevgruppa  


Innlogging til intranett for vevgruppas medlemmer