Læringsverksted - VEV

Læringsverkstedet er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede. 

Ringene er gratis for medlemmer av laget. Ikke medlemmer betaler kr 50,- per gang. 


Hver mandagskveld kl. 18-21 på vevstua (54t)

Planleggingsmøter i salen: 5/9, 3/10, 7/11, 5/12 kl. 18.30

Workshop: 15/10 og 12/11 kl. 10-16 (12t)


Kontaktperson: Anne Gunhild Wøllo, 415 52 542, anne.gunhild.wollo@gmail.com


Retningslinjer for vevgruppa  

Plan for 2. halvår 2022

Innlogging til intranett for vevgruppas medlemmer