Læringsverksted - TOVING

Læringsverksted er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede. 
Ringene er gratis for medlemmer av laget. Ikke medlemmer betaler kr 50,- per gang. 

Læringsverksted TOVING-kvelder kl. 18-21, helg kl. 10-16

Dato: 14/8, 15/8, 25/8, 4/9, 5/9, 18/9, 19/9, 6/10, 10/10, 21/10, 3/11, 17/11, 22/11, 2/12 (51t)

Kontaktperson: Randi Fjellestad, 466 29 786, randi.fjellestad@norasonde.no