Læringsverksted - TOVING

Læringsverksted er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede. 
Ringene er gratis for medlemmer av laget. Ikke medlemmer betaler kr 50,- per gang. 

Utsatt inntil videre!

Læringsverksted TOVING-kvelder kl. 18-21, helg kl. 10-16

Dato: 13/1, 31/1, 10/2, 24/2, 18/3, 27/3, 28/3, 14/4, 24/4, 25/4, 5/5, 22/5, 23/5, 2/6, 19/6, 20/6 (75t)

Kontaktperson: Randi Fjellestad, 466 29 786, randi.fjellestad@norasonde.no