Læringsverksted - BILLEDVEV - formiddag

Læringsverksteder er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede.
Ringene er gratis for medlemmer av laget.
Andre betaler kr 50,- pr. gang.

Åpent for alle som liker å veve billedvev eller andre småvever.
Hver torsdag kl. 11-15
Dato: 8/9, 22/9, 6/10, 20/10, 3/11, 17/11, 1/12 (28t)

Kontaktperson: Astrid Opheim, 980 33 342, astrid.opheim@hotmail.no