Læringsverksted - BILLEDVEV - formiddag

Læringsverksteder er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede.
Ringene er gratis for medlemmer og støttemedlemmer i  laget.
Andre betaler kr 50,- pr. gang.

Åpent for alle som liker å veve billedvev eller andre småvever.
Hver torsdag kl. 11-15

Dato: 19/1, 2/2, 16/2, 2/3, 16/3, 30/3, 13/4, 27/4, 11/5, 25/5, 8/6 (44t)Kontaktperson: Astrid Opheim, 980 33 342, astrid.opheim@hotmail.no