Læringsverksted - BILLEDVEV - formiddag

Læringsverkstedet er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede.
Ringene er gratis for medlemmer av laget. Ikke medlemmer betaler kr 50,- per gang.


Utsatt inntil videre!

Læringsverksted BILLEDVEV- torsdager kl. 11-15

Åpent for alle som liker å veve billedvev eller andre småvever.

Dato: 14/1, 28/1, 11/2, 25/2, 11/3, 25/3, 8/4, 22/4, 6/5, 20/5, 3/6 (44t)

Kontaktperson: Astrid Opheim, 980 33342,astrid.opheim@hotmail.no