Læringsverksted - ROZEVILTERIJE

Læringsverkstedet er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede. 
Ringene er gratis for medlemmer av laget. Ikke medlemmer betaler kr 50,- per gang.


Læringsverksted Rozevilterije (i forbindelse med kurs 25 og 26)

- en torsdag i måneden kl. 18-21 på Søndre Holm hos Go’ og varm

Dato: 14/1, 11/2, 11/3, 22/4, 20/5, 10/6 (18t)

Kontaktperson:Britha O. Molvig, 926 21297,britha@googvarm.no