Læringsverksted SØM AV KLÆR

Læringsverkstedet er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet, eller kan det fra før. Det er et møtested til felles inspirasjon og skaperglede. Ringene er gratis for medlemmer av laget. Ikke medlemmer betaler kr 50,- per gang. 

Læringsverksted - SØM AV KLÆR
En torsdag i måneden kl 17-21 på Tingvold 
Dato: 10/2, 10/3, 21/4, 12/5, 9/6 (20t)
Kontaktpersoner: Silje Damman Henden, 41 555 363 siljedh@yahoo.no